•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Faktúry 


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
146.64 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
nabitie karty stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Erik Kozma
232.20 €
montáž elektromera-priamy elektromer Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Stredoslovenská energetika
51.60 €
montáž elektromera-priamy elektromer Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Stredoslovenská energetika
51.60 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
0.94 €
vývoz a zneškodnie komunálneho odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
472.20 €
poistné byt Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Komunálna poisťovňa
26.73 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
montáž vodovod prípojky + vodomer Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
383.30 €
výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: TN Consultancy
30.00 €
prúdnica C52 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Firesystem s.r.o.
175.99 €
filter olejový, palivový, hydraulický Odb.: Obec Čeláre
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
188.40 €
servisná práca Odb.: Obec Čeláre
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
240.00 €
pneu s diskom400/60-155 TVS Odb.: Obec Čeláre
Dod.: NGAL s.r.o.
410.40 €
vypracovanie žiadostí o platbu na projekty"Rekonštrukcia MI a detské ihrisko"a "Stavebné úpravy domu smútku" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
700.00 €
zásahový odev a obuv pre DHZ Odb.: Obec Čeláre
Dod.: DHfire safety s.r.o
1351.80 €
doména a webhosting 29.10.2020-28.10.2021 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
nabitie karty stravné lístky zamestnanci Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
277.20 €
stravné lístky pracovníci cez projekt UPSVaR Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
157.44 €
maľovanie obecného nájomného bytu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ján Kiššimon
404.50 €
projekčné práce PD Obecná tržnica Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Jozef Cibuľa
1200.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
zváračské práce-držiak na mulčovač Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Erik Kozma
59.00 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
712.73 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
odber vody - 8 b.j. 142 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
196.01 €
odber vody - Kirť 190 polročne Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
4.32 €
odber vody - zdravotné stredisko Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
2.88 €
odber vody - obecný úrad Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
4.32 €
odber vody - denný stacionár č.7 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
12.97 €
odber vody - kultúrny dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
14.41 €
spracovanie mzdovej agendy 2.Q/2020 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Erika Filipova INFO
160.00 €
štúdia verejného vodovodu - Dostavba Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Denisa Molnárová - VIDa
200.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.00 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Damedis s.r.o.
54.48 €
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: SKAU - Ing. Jozef Adamkovič
980.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
435.73 €
vypracovanie projektu "Nákup 9 miestneho vozidla" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
500.00 €
náklady I.polrok Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Spoločný obecný úrad
216.20 €
betonove stlpy 15 ks, betónové odliatky 52 ks Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Zoltán Szabó IZO betón
660.00 €
poskytnuté služby VO - Nákup miestneho vozidla Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTORITA s.r.o
460.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
139.44 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
1.18 €
príručka "Účtovné súvsťažnosti" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
33.00 €
Dom smútku - interiérové dvere Odb.: Obec Čeláre
Dod.: J-STAV s.r.o
1269.07 €
nabitie kariet stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
200.70 €
vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: G.P.G. Plus s-r-o-
250.00 €
gallet F1 SF použité - požiarnici Odb.: Obec Čeláre
Dod.: G Trading spol s.r.o.
443.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
mimoriadne členské na rok 2020 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: ZMOS Bratislava
450.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
členský príspevok na rok 2020 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ipeľská kotlina - Novohrad
200.00 €
výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: TN Consultancy
30.00 €
oprava VO a montáž stáleho napájania multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Róbert Berta-Elbert
436.36 €
servisná prehliadka, výfuk, materiál na zákazku Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTO VIBA s,r,o, Citroen
277.84 €
stavebné práce "Oploten ie cintzorína" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: J-STAV s.r.o
20150.38 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.00 €
poistné VK 795 YE OSTATNÉ Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
31.98 €
PZP traktor FARMTRAC 680 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
56.80 €
používanie hudobných záznamov v rozhlase Dod.: SLOVGRAM
38.60 €
stravné lístky pracovníci cez projekt UPSVaR Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
146.64 €
nabitie kariet stravné lístky zamestnanci OcU Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
250.20 €
dodávka a montáž kamier s príslušenstvom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: SEEN s.r.o.
2844.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
PZP Citroen-Elysée VK 076BX Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
124.35 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
901.04 €
spotreba vody 8 b.j. Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
210.42 €
spotreba vody Obecný úrad Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
4.32 €
spotreba vody Čeláre č.7 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
18.73 €
spotreba vody kultúrny dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
1.44 €
spotreba vody zdravotné stredisko 25 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
10.09 €
ochranná prepážka 2 ks Odb.: Obec Čeláre
Dod.: SPACE UP
200.00 €
Helma Gallet 1 4 ks požiarnici Odb.: Obec Čeláre
Dod.: G Trading spol s.r.o.
435.00 €
spracovanie mzdovej agendy 1.Q Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Erika Filipova INFO
150.00 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.00 €
nabitie kariet SL zamestnanci Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
304.20 €
stravné lístky pracovníci cez projekt UPSVaR Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
168.24 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Róbert Berta-Elbert
92.50 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
452.40 €
nabitie karty stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
304.20 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Damedis s.r.o.
54.48 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
vykonané stavebnépráce "Rekonštrukcia parkoviska pri cintorína" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: J-STAV s.r.o
19999.55 €
služby VO "Oprava oplotenia cintorína" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTORITA s.r.o
630.00 €
služba VO "Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTORITA s.r.o
630.00 €
respirátor FFP3, FFP2 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Modne veci s.r.o.
129.60 €
ochranné rúška vírus Covid - 19 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: OZ Úsmev pre vás
1255.00 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
153.84 €
aktualizácia programu Registratúra Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Topset Solutions, s.r.o.
114.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Róbert Berta-Elbert
168.00 €
služby realizácie VO:Oprava oplotenia cintorína" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTORITA s.r.o
630.00 €
služby realizácie VO :Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTORITA s.r.o
630.00 €
antivirus ESET Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Eset spol s.r.o.
44.75 €
nabitie karty stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
245.70 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
tlačivo pohrebisko Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Harmonia M
30.00 €
školenie Odb.: Obec Čeláre
Dod.: RVA
50.00 €
poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: TN Consultancy
30.00 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
475.30 €
výroba a montáž dverí Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Dobra Ladislav
270.00 €
stavebný dozor stavby "Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Igor Kokavec- K.ING.
900.00 €
stavebný dozor stavby "Rekonštrukcia MI a detské ihrisko" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Igor Kokavec- K.ING.
720.00 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.36 €
gelové perá - reklamné - Obec Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: National Pen
70.75 €
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
161.04 €
nabitie kariet SL Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
281.70 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
681.63 €
kava nesca Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Nestle Slovensko
54.72 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
montáž a demontáž vianočných dekorov Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Róbert Berta-Elbert
387.00 €
Požiarnici-prevádzkový denník,vozový zošiť Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Florian s.r.o.
25.26 €
Požiarnici - autonabíjačka Dod.: Daniel Jambrich Autodiely VIKA
92.74 €
aktualizačný poplatok za prístup na mapový portál Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Mapa Slovakia Digita, s.r.o.
180.00 €
licencia na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Čeláre
Dod.: SOZA
20.40 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
99.31 €
spotreba vody kultúrny dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
8.65 €
spotreba vody Čeláre č.7 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
17.29 €
spotreba vody Obecný úrad Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
2.88 €
spotreba vody 8 b.j. Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
155.65 €
spracovanie mzdovej agendy 4.Q Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Erika Filipova INFO
160.00 €
tlačivá Potvrdenie o pobyte Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Centrum polygrafických služieb
34.12 €
Winy City registratúra Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Topset Solutions, s.r.o.
4.20 €
drť na cestu do Rendova Odb.: Obec Čeláre
Dod.: SKL Cuting s.r.o
878.40 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.00 €
časopis Kurtos Odb.: Obec Čeláre
Dod.: OV Csemadok
60.00 €
nabitie karty stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
263.70 €
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
146.64 €
paušálna zmluva o právnej pomoci Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
kancelárske potreby, farby a pod. Odb.: Obec Čeláre
Dod.: TKA s.r.o.
1250.00 €
nestle káva Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Nestle Slovensko
46.02 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Damedis s.r.o.
54.48 €
Projekčné práce Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Jozef Cibuľa
990.00 €
PD časť pre stavebné povolenie "Zvýšenie EE DS Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Daniel Cibuľa
990.00 €
Vyhotovenie časti PD Zvýšenie EE domu smútku Odb.: Obec Čeláre
Dod.: BC ARCH-PROJEKT s.r.o.
990.00 €
portál Verejná správa Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Poradca podnikateľa
165.00 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Marius Pedersen a.s.
566.57 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
104.30 €
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 2 časť Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AGGER, s.r.o.Martin
52113.03 €
alarm sms Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Orange Slovakia
1.36 €
web stránka obce Odb.: Obec Čeláre
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Edenred Ticket Service
196.21 €
portál Verejná správa Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Poradca podnikateľa
117.00 €
pevná linka, internet Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovak Telekom
66.38 €
časopis Kurtos Odb.: Obec Čeláre
Dod.: OV Csemadok
60.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: JUDr.Školnik Jozef
200.00 €
Komunitný plán sociálnych služieb Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Jozef Vida
80.00 €
terénne úpravy parkoviska pod kostolom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: MONTI,s.r.o.
456.00 €
aktualizácia programu WinCity Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Topset Solutions, s.r.o.
4.20 €
spracovanie mzdovej agendy 4.Q Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ing.Erika Filipova INFO
170.00 €
poradenská činnosť ČOV )10b.j.) Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Kertesz Štefan
130.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15.00
  Utorok 07:30- 15.00
  Streda: 07:30 - 15.00
  Štvrtok: 07:30 - 15.00
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu