•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

NÁVRH  ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE ČELÁRE 2019

-  zverejnené v dokumentoch obce - 

Ordinačné hodiny  MUDr.Konczová Marcela

    - zverejnené v dokumentoch obce

    Informácie týkajúce sa krízovej situácie COVID - 19

    - zverejnené v dokumentoch obce

KRÍZOVÝ  ŠTÁB  OBCE  ČELÁRE - zasadnutia

     - zverejnené v dokumentoch obce

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA  ZŠ BUŠINCE

      - zverejnené v dokumentoch obce

STARÁME SA O STARKÝCH

       - zverejnené v dokumentoch obce

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SPZ Poľovnícke združenie Zlatý bažant Kováčovce

      - zverejnené v dokumentoch obce  

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí o začatí schvaľovacieho procesu                           

  "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Veľký Krtíš"

     - zverejnené v dokumentoch obce

        

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok 07:30- 15.00
Streda: 07:30 - 15.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 12:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu