•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

Volebný okrsok:  1

Počet volených poslancov:  5

Počet obyvateľov:498

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ  KOMISIE

Mgr.Dobrová Monika,  mobil 0918 436 712, bydlisko :  Kiarov132

emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní do miestnej a okrskovej volebnej komsie: obec.celare@gmail.com

Termín odovzdania kandidátnych listín do 11.septembra 2018  do 24°° hod. zapisovateľke miestnej volebnej komsie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok 07:30- 15.00
Streda: 07:30 - 15.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 12:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu