•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

VZN a hospodárenie obce

Rozpočet obce 2016

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čeláre 2007 - 2013

Údaje o hospodárení obce

VZN obce

VZN obce o miestnej dani a poplatkoch

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok 07:30- 15.00
Streda: 07:30 - 15.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 12:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu