•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ochrana osobných údajov dotknutých osôb soracovávaných prevádzkovateľom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LC-Consulting s.r.o.
120.00 €
dodávka vody rod.dom č.119 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
0.00 €
predĺženie platnosti úveru do 4.8.2021 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
58915.59 €
predĺženie platnosti úveru do 4.8.2021 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
82422.26 €
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb obce Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: AUTO CAR BB s.r.o.
27530.80 €
Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne Odb.: Obec Čeláre
Dod.: J-STAV s.r.o
19999.55 €
Oprava oplotenia cintorína Odb.: Obec Čeláre
Dod.: J-STAV s.r.o
20150.38 €
Kúpa budovy na účel hasičskej zbrojnice a hasičskej stanice Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28500.00 €
Vydanie certifikátu -elektronická pečať Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Oprava veže kostola sv.Michala archanjela v Čelároch Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Szóradí Endre
19150.00 €
nehnuteľnosti - pozemky Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Pajonk Miroslav
1500.00 €
Predfinancovanie NFP pri projekte "Rekonštrukcia multifunkčného ihriskaa detské ihrisko" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
82422.26 €
Predfinancovanie NFP pri projekte "Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku" Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
58915.59 €
Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
bytový dom 8 b.j. Čeláre č.súp 142 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
Nákup zariadení pre triedený zber KO v obci Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: NGAL s.r.o.
76680.00 €
"Čeláre-smer Bušince-Rozšírenie NNK pre 8 b.j." Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Slovenská distribučná, a.s.
0.00 €
bytový dom 8 b.j. Čeláre č.súp 142 Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
173250.00 €
odber vody č.súp 142 / 8 b.j. Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: StVPS
0.00 €
účet samosprávy Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
8 b.j. Čeláre súp.č. 142 bytový dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
385000.00 €
úver na parkovacie plochy 8 b.j. Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
15000.00 €
8 b.j. Čeláre súp.č. 142 bytový dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
0.00 €
Nariadenie GDPR-spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Topset Solutions, s.r.o.
0.00 €
Parkovacie plochy vrámci novostavby 8 b.j. Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
15000.00 €
8 b.j. Čeláre súp.č. 142 bytový dom Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
391000.00 €
Zvýšenie energetickej efektívnosti obecného úradu Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Roman Vaculčiak-ROVA
31498.00 €
odkúpenie 8 BJ Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
385000.00 €
Zateplenie kultúrneho domu Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
84210.53 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
211750.00 €
dotácia na rozvoj bývania Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
173250.00 €
poskytnutie finančnej podpory formou dotácie Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Enviromentálny fond
70000.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok 07:30- 15.00
Streda: 07:30 - 15.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 12:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu