•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
odkúpenie 8 BJ Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
385000.00 €
Zateplenie kultúrneho domu Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
84210.53 €
Zateplenie kultúrneho domu Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
123038.92 €
Zateplenie kultúrneho domu Čeláre Odb.: Obec Čeláre
Dod.: LK real Building.s.r.o.
123038.92 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
211750.00 €
dotácia na rozvoj bývania Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
173250.00 €
poskytnutie finančnej podpory formou dotácie Odb.: Obec Čeláre
Dod.: Enviromentálny fond
70000.00 €
  Zmluvy 2016
  Zmluva o budúcej zmluve o odkúpení 8BJ
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia detského ihriska
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia detského ihriska druhá časť
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu
  Zmluva o dielo č.004/2016 - Zberný dvor Čeláre
  Prílohy k Zmluve o dielo - Zberný dvor Čeláre
  Zmluva o grantovom účte
  2015
  Zmluvy pre rok 2015
  Denný stacionár- dotácia
  Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov
  Kúpna zmluva na prevod nehnuteľ. § 588 a nas.Obč.zák. Obec Čeláre-Pajonk Ján
  Zmluvy - Cintorín
  Zmluva - cintorín: Berecová Ida
  Zmluva - cintorín: Berecová Ida
  Zmluva - cintorín: Berecová Ida
  Zmluva - cintorín: Jozef Záchenský
  Zmluva - cintorín: Jozef Záchenský
  Zmluva - cintorín: Žigová Mária
  Zmluva - cintorín: Jozef Záchenský
  Zmluva - cintorín: Gonda Štefan
  Zmluva - cintorín: Gonda Štefan
  Zmluva - cintorín: Gonda Štefan
  Zmluva - cintorín: Gonda Štefan
  Zmluva - cintorín: Rakottyaiová Eva
  Zmluva - cintorín: Rakottyaiová Eva
  Zmluva - cintorín: Rakottyaiová Eva
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
  Určenie zdravotného obvodu
  Zmluva o prenájme obecného nájomného bytu I.strana
  Zmluva o prenájme obecného nájomného bytu II.strana
  Zmluva o prenájme obecného nájomného bytu III.strana
  Zmluva o prenájme obecného nájomného bytu IV.strana
  Zmluva medzi obcou a MUDr.Balatazárom Mikulášom-obvodným lekárom obce
  Zmluva medzi obcou a MUDr.Balatazárom Mikulášom-obvodným lekárom obce
  Zmluva medzi obcou a MUDr.Baltazárom II. časť
  Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností - I. časť
  Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností - II. časť
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
  Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
  Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
  Zmluva o úvere - Dexia Komunál uiverzálny úver
  Zmluva o Dexia Komunal eurofondy úvere č.25/041/10 Dodatok č.2
  Zmluva o Dexia Komunal eurofondy úvere č.25/041/10 Dodatok č.2 -2časť
  Zmluva A-Kreativ Želovce
  Zmluva A-Kreaitv 2.časť
  Zmluva A-Kreativ Želovce 3.časť
  Zmluva o dielo -A-Kreativ Želovce
  Zmluva s myelli.s.r.o. Lučenec
  myelli. s.r.o. Lučenec 2 str.
  myelli. s.r.o. Lučenec 3 str.
  Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií
  Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií 2 str.
  Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií 3 str.
  Zmluva o nájme nebyt.priestorov
  Zmluva o nájme nebyt.priestorov 2 str.
  Zmluva o prenájme nebyt.priestorov
  Zmluva o nájme nebyt.priestorov 2 str.
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.4800026
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.4800026 2 str.
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dodatok č.3
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dodatok č.3 2str.
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dodatok č.3 3str.
  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 5b.j. Čeláre 25
  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 5b.j. Čeláre 25 2strana
  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 5b.j. Čeláre 25 3 strana
  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 5b.j. Čeláre 25 4 strana
  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 5b.j. Čeláre 25 5 strana
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.2
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.3
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.4
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.5
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.6
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.7
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.8
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.9
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.76/002/12 str.10
  Zmluva o úvere č. 1/2013
  Zmluva o úvere č. 1/2013 - 1
  Zmluva o dielo č.1
  Dexia Komunál univerzálny úver
  Dexia Komunál univerzálny úver č. 25/025/07
  Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15.00
  Utorok 07:30- 15.00
  Streda: 07:30 - 15.00
  Štvrtok: 07:30 - 15.00
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár